Privacy Verklaring AVG Wet

Privacy instellingen wijzigen

Persoonsgegevens die worden verwerkt voor Praktijk voor Haptonomie en therapie.
Praktijk voor Haptonomie en Therapie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Praktijk voor Haptonomie en Therapie , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Praktijk voor Haptonomie en Therapie verstrekt. Praktijk voor Haptonomie en Therapie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw zorgverzekeringsnummer
– Uw IP-adres
Mogelijke aanvullende persoonsgegevens die Praktijk voor Haptonomie en Therapie verwerkt zijn:
– Adres
– Postcode
– Woonplaats
– Bedrijfsnaam
Waarom Praktijk voor Haptonomie en Therapie gegevens nodig heeft
Praktijk voor Haptonomie en Therapie verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van overeenkomsten/aanvragen, het incasseren van betalingen, optimaliseren van de website en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Praktijk voor Haptonomie en Therapie kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit één overeenkomst zoals:
– Behandelovereenkomst
– Overeenkomst voor het geven van een workshop/cursus
Indien u een gesloten overeenkomst bij ons heeft, kunnen uw persoonsgegevens gebruikt worden voor:
-Factureren
-Informeren over overeenkomsten of belangrijke wijzigen in en rondom deze overeenkomsten of waar deze op van toepassing zijn.

Hoe lang Praktijk voor Haptonomie en Therapie gegevens bewaart
Praktijk voor Haptonomie en Therapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
Bent u met ons tot een overeenkomst gekomen nu of in het verleden. Dan worden u gegevens niet langer dan 7 jaar t.b.v. OZB bewaard. Medische informatie wordt niet langer dan 10 jaar bewaard. Hierbij gaat het alleen om de gegevens die in de documenten zijn opgenomen die we volgens de wettelijke bewaarplicht verplicht zijn te bewaren.
Externe diensten waarmee persoonsgegevens gedeeld worden
– Google Analytics bewaard u gegevens 14 maanden waarna deze automatisch verwijderd worden. Het privacybeleid van Google Analytics kunt u hier lezen.
Delen met anderen.
Praktijk voor Haptonomie en Therapie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt in overleg met en met toestemming van u voor de volgende doeleinden:
– Registreren en beheren van domeinnaam
– Opslaan van Back-ups
– Boekhouding / administratie
– Het optimaliseren van de website ten behoeft van het gebruik voor onze klanten

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Praktijk voor Haptonomie en Therapie​​​​​​​ worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Praktijk voor Haptonomie en Therapie​​​​​​​ gebruikt deze informatie uitsluitend om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Praktijk voor Haptonomie en Therapie​​​​​​​ maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Praktijk voor Haptonomie en Therapie​​​​​​​ bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Praktijk voor Haptonomie en Therapie​​​​​​​ te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Praktijk voor Haptonomie en Therapie​​​​​​​ heeft hier geen invloed op.
Praktijk voor Haptonomie en Therapie​​​​​​​ heeft Google geen toestemming gegeven om via Praktijk voor Haptonomie en Therapie​​​​​​​ verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
Social Media Plugins
Praktijk voor Haptonomie en Therapie​​​​​​​ maakt gebruik van Social Media koppelingen waarbij er persoonlijke gegevens worden gedeeld met derden om u een zo goed mogelijke ervaring te bieden en speciaal op u afgestemde advertenties te tonen. Verder maakt Praktijk voor Haptonomie en Therapie​​​​​​​ gebruikt van een aantal plug-ins op de website waarbij het IP-adres (van uw computer) gedeeld wordt. Deze plug-ins zijn voornamelijk bedoeld om de veiligheid te waarborgen en u een zo optimaal werkende website aan te bieden.
Gegevens die worden gedeeld met derden worden zolang bewaard als nodig is voor de uitvoering van het doel. Na het afronden van de werkzaamheden of na de beëindiging van de overeenkomst worden de gegevens verwijderd zodra dit toelaatbaar is.
Praktijk voor Haptonomie en Therapie​​​​​​​ waarborgt alle gegevens zo veilig mogelijk op te slaan. Praktijk voor Haptonomie en Therapie​​​​​​​ verwacht dit ook van derden aan wie de gegevens gedeeld worden. Echter heeft Praktijk voor Haptonomie en Therapie​​​​​​​ hier verder geen invloed op of zeggenschap in. Gegevens die aan derden gedeeld worden zijn wettelijk verplicht of noodzakelijk in verband met de overeenkomst. Dit zal altijd alleen in overleg en met toestemming van u plaatsvinden. Gegevens die gedeeld worden met derden wordt zoveel mogelijk geminimaliseerd.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@natuurelles.nl, Praktijk voor Haptonomie en Therapie​​​​​​​ zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren en uitvoeren indien van toepassing.
Praktijk voor Haptonomie en Therapie​​​​​​​ behoudt het recht om eventuele persoonsgegevens te bewaren indien dit wettelijk verplicht is tot de datum dat de bewaarplicht voldaan is, of het niet langer wettelijk verplicht is.
Beveiligen
Praktijk voor Haptonomie en Therapie​​​​​​​ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Praktijk voor Haptonomie en Therapie​​​​​​​ maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Praktijk voor Haptonomie en Therapie​​​​​​​ verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Praktijk voor Haptonomie en Therapie​​​​​​​ op via info@natuurelles.nl. www.natuurelles.nl  is een website van Praktijk voor Haptonomie en Therapie​​​​​​​.
Praktijk voor Haptonomie en Therapie​​​​​​​ is als volgt te bereiken:
Postadres en ​​​​​​​Vestigingsadres:
Koningstraat 18​​​​​​​
5931BW Tegelen​​​​​​​
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:14122808
E-mailadres: info@natuurelles.nl​​​​​​​
Telefoonnummer: 077-3737050​​​​​​​

Privacy Verklaring AVG Wet

Persoonsgegevens die worden verwerkt voor Praktijk voor Klassieke Homeopathie.
Praktijk voor Klassieke Homeopathie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Praktijk voor Klassieke Homeopathie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Praktijk voor Klassieke Homeopathie verstrekt. Praktijk voor Klassieke Homeopathie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw zorgverzekeringsnummer
– Uw IP-adres
Mogelijke aanvullende persoonsgegevens die Praktijk voor Klassieke Homeopathie verwerkt zijn:
– Adres
– Postcode
– Woonplaats
– Bedrijfsnaam
Waarom Praktijk voor Klassieke Homeopathie gegevens nodig heeft
Praktijk voor Klassieke Homeopathie verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van overeenkomsten/aanvragen, het incasseren van betalingen, optimaliseren van de website en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Praktijk voor Klassieke Homeopathie kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit één overeenkomst zoals:
– Behandelovereenkomst
– Overeenkomst voor het geven van een workshop/cursus
Indien u een gesloten overeenkomst bij ons heeft, kunnen uw persoonsgegevens gebruikt worden voor:
-Factureren
-Informeren over overeenkomsten of belangrijke wijzigen in en rondom deze overeenkomsten of waar deze op van toepassing zijn.

Hoe lang Praktijk voor Klassieke Homeopathie gegevens bewaart
Praktijk voor Haptonomie en Therapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
Bent u met ons tot een overeenkomst gekomen nu of in het verleden. Dan worden u gegevens niet langer dan 7 jaar bewaard. Medische informatie wordt niet langer dan 10 jaar bewaard. Hierbij gaat het alleen om de gegevens die in de documenten zijn opgenomen die we volgens de wettelijke bewaarplicht verplicht zijn te bewaren.
Externe diensten waarmee persoonsgegevens gedeeld worden
– Google Analytics bewaard u gegevens 14 maanden waarna deze automatisch verwijderd worden. Het privacybeleid van Google Analytics kunt u hier lezen.
Delen met anderen.
Praktijk voor Klassieke Homeopathie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt in overleg met en met toestemming van u voor de volgende doeleinden:
– Registreren en beheren van domeinnaam
– Opslaan van Back-ups
– Boekhouding / administratie
– Het optimaliseren van de website ten behoeft van het gebruik voor onze klanten

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Praktijk voor ​​​​​​​ Klassieke Homeopathie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Praktijk voor Klassieke Homeopathie ​​​​​​​ gebruikt deze informatie uitsluitend om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Praktijk voor ​​​​​​​ Klassieke Homeopathie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Praktijk voor ​​​​​​​ Klassieke Homeopathie bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Praktijk voor Klassieke Homeopathie te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Praktijk voor Klassieke Homeopathie​​​​​​​ heeft hier geen invloed op.
Praktijk voor Klassieke Homeopathie​​​​​​​ heeft Google geen toestemming gegeven om via Praktijk voor Klassieke Homeopathie ​​​​​​ verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
Social Media Plugins
Praktijk voor ​​​​​​​ Klassieke Homeopathie maakt gebruik van Social Media koppelingen waarbij er persoonlijke gegevens worden gedeeld met derden om u een zo goed mogelijke ervaring te bieden en speciaal op u afgestemde advertenties te tonen. Verder maakt Praktijk voor Klassieke Homeopathie gebruikt van een aantal plug-ins op de website waarbij het IP-adres (van uw computer) gedeeld wordt. Deze plug-ins zijn voornamelijk bedoeld om de veiligheid te waarborgen en u een zo optimaal werkende website aan te bieden.
Gegevens die worden gedeeld met derden worden zolang bewaard als nodig is voor de uitvoering van het doel. Na het afronden van de werkzaamheden of na de beëindiging van de overeenkomst worden de gegevens verwijderd zodra dit toelaatbaar is.
Praktijk voor Klassieke Homeopathie ​​​​​​ waarborgt alle gegevens zo veilig mogelijk op te slaan. Praktijk voor Klassieke Homeopathie verwacht dit ook van derden aan wie de gegevens gedeeld worden. Echter heeft Praktijk voor Klassieke Homeopathie​​​​ hier verder geen invloed op of zeggenschap in. Gegevens die aan derden gedeeld worden zijn wettelijk verplicht of noodzakelijk in verband met de overeenkomst. Dit zal altijd alleen in overleg en met toestemming van u plaatsvinden. Gegevens die gedeeld worden met derden wordt zoveel mogelijk geminimaliseerd.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@natuurelles.nl, Praktijk voor Klassieke Homeopathie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren en uitvoeren indien van toepassing.
Praktijk voor Klassieke Homeopathie​​​​​​ behoudt het recht om eventuele persoonsgegevens te bewaren indien dit wettelijk verplicht is tot de datum dat de bewaarplicht voldaan is, of het niet langer wettelijk verplicht is.
Beveiligen
Praktijk voor Klassieke Homeopathie​​​​​​​ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Praktijk voor Klassieke Homeopathie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Praktijk voor Klassieke Homeopathie​​​​​​​ verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Praktijk voor Klassieke Homeopathie​​​​​​​ op via info@natuurelles.nl. www.natuurelles.nl  is een website van Praktijk voor Klassieke Homeopathie ​​​​​​​.
Praktijk voor Klassieke Homeopathie ​​​​​​​ is als volgt te bereiken:
Postadres en ​​​​​​​Vestigingsadres:
Koningstraat 18​​​​​​​
5931BW Tegelen​​​​​​​
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:14122801
E-mailadres: info@natuurelles.nl​​​​​​​
Telefoonnummer: 077-3737050​​​​​​​

Cookies & Privacy Policy

Door op accepteren te klikken, stem je in met het gebruik van alle cookies op onze website. Selecteer privacy instellingen om te bepalen welke cookies u wel of niet wilt toestaan.

Privacy policy | Sluiten
Privacy instellingen